Familiekursus med hjerterum

Om sårbare børn og inklusion (for lærere og pædagoger)

Program for kurset

Dag 1

9:00 Ankomst. Formiddagskaffe med brød.

9:30 Eget program

12:00 Lækker frokostbuffet. Herefter indkvartering på værelser

13:30 Eget program

15:00 Kort udendørs aktivitet. Benyt vores boldbaner, O-løb, petanque eller blot en gåtur til Helene Kilde.

15:30 Kaffe med kage og frisk energi i en smoothies.

16:00 Malene Nelausen om “Elevblikke på skole, ADHD og inklusion”

19:00 2 retters middag med ½ fl. husets vin eller øl/vand pr. person.

21:00 Aftenkaffe med småkager. Dans og hygge til de små timer. Selvbetjent bar.

Dag 2

07:30 Sankt Helene byder på morgenløbetur/badetur

08:00 Morgenmad

09:00 Om mindfulness i skolen v/Chris Norre

10:30 Formiddagskaffe med frugt. Værelserne forlades.

10:45 Ruth Juul om konfliktmægling i klassen

12:45 Frokostbuffet

13:30 Eget program

15:00 Eftermiddagskaffe med kage

15:15 Evaluering og farvel


Pris pr. person i dobbeltværelse DKK 2.185,- inkl. moms ved min. 50 deltagere.

Prisen inkluderer ovenstående 3 programpunkter fra nedenstående udvalg

Alle priser er inkl. moms og ekskl. drikkevarer medmindre andet er beskrevet.Vi kan f.eks. byde ind i programmet med flg. foredrag og aktiviteter af 1-2 timers varighed:

Elevblikke på skole, ADHD og inklusion

v/Malene Kubstrup Nelausen, Forskningsmedarbejder på Statens Institut for Folkesundhed

1½ time. DKK 2.500 plus transport.

Foredraget baserer sig på en empirisk undersøgelse, hvor jeg har interviewet drenge i alderen 11-17, der alle er tildelt en ADHD-diagnose, om det at gå i skole, når man har ADHD. Foredraget henvender sig primært til lærere.

Konfliktmægling i klassen

v/Ruth Juul, Selvstændig, Centerleder for kontakt og dialog

2-4 timer. DKK 5.000 + moms og transport

Konflikter fylder ofte meget i en skolehverdag, det kan både være i mødet mellem elever og skolens voksne, det kan være eleverne indbyrdes og det kan være imellem kolleger.

Fokus for dette oplæg er, hvordan man forebygger og nedtrapper konflikter.

Første del drejer sig om konfliktforståelse.

Hvad er konflikter, hvornår er det en konflikt? Hvordan udvikler konflikter sig? Hvilke reaktioner har parterne? Hvordan er ens eget konfliktmønster?


Anden del handler om, hvordan man kan forholde sig til konflikter.

Oplægget vil veksle mellem korte, teoretiske oplæg og øvelser (enkeltvis og i grupper), samt dialog og refleksion.

Mindfulness. Læreren og dennes egen livssituation

v/Chris Norre, stifter af Mind Business

1-2 timer. DKK 10.000 + moms

Et foredrag/workshop med viden samt enkle øvelser og teknikker

Helt konkret: Hvordan bruger man den ro, nærvær og tilstedeværelse, som mindfulness giver i både arbejdet med børn og i ens liv generelt. Redskaberne mindfulness og den forståelse for stress/pres vs. åbenhed/lethed som mindfulness giver

Mindfulness. Fokus på barnet og enkle teknikker v/Chris Norre, stifter af Mind Business. 1-2 timer. Kr. 10.000,- plus moms.

Højtbegavede børn

Hvad er særligt for denne børnegruppe? Hvordan identificerer man dem? Hvilke udfordringer kan der være fagligt og socialt? Hvordan kan disse løses i praksis? Kurset giver en indføring i højtbegavede børns kendetegn og med udgangspunkt i teori og cases, gives der en række konkrete bud på, hvordan man både inkluderer dem og udfordrer dem. Medbring egen PC, så får du mest ud af kurset.

Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR)

v/Hans Laustsen, Løsningsfokus. Længde og pris efter aftale.

Fysisk bevægelse og leg i naturen – og andre steder

FORMÅL: At skabe grundlaget for kreativitet omkring 45 mins daglig idræt og bevægelse ifm. den nye folkeskolelov. At afmystificere og simplificere indhold og omfang af elementerne i løb og bevægelse. At eksemplificere ideer og øvelser i praksis, således at indlæring øges.

INDHOLD: 10-15 min: Intro til det at bevæge og aktivere børn. 20-30 min: Leg og bevægelse i praksis, husk løs påklædning og praktisk fodtøj. 10 min: Opsamling og dialog om fokusområder/opmærksomhedspunkter.

v/Anna Uhrenholt, Nordtrim. 1 time. DKK 4.000